SJW Riporter

A SocJus tíz parancsolata

2017. augusztus 18. 07:43 - leader of noobs

Nem rég találtam egy videóra, amely a SocJus (Social Justice) vagy más néven az SJW-izmus/baloldali-posztmodernista-progresszivizmus -vagy akárhogyan nevezzük- jelenség íratlan törvényeit kicsit viccesen összefoglalja. Ezeket nézzük most példákkal és magyarázattal:

1. A SocJus előtt ne legyen más vallásod vagy istened

A SocJus mozgalom szekuláris természetű. A hagyományos vallásokat a múlt és az elnyomás eszközének tartja és azokat (néhány kivételtől eltekintve) elutasítja. Bizonyos esetben megférnek egymás mellett, de a SocJus dogmák prioritást élveznek.

2. Az érzelmeket tartsd előrébb valónak a tényeknél

Az SJW ideológia a posztmodernizmusból gyökerezik. Ez a filozófia visszautasítja az objektív igazság létezését. Ahelyett abban hisz, hogy minden szubjektív. Nincs objektív valóság, hanem minden értelmezés és narratíva kérdése. Ebből az következik, hogy (elvileg) bárkinek a "valósága" egyenértékű bárki más "valóságával". Amit igazságnak gondolunk, az egy társadalmilag konstruált, konszenzusos narratíva. Az egyedüli dolog, ami felsőbbrendűséget biztosít valamely narratívának egy másik felett az, hogy kinél van a kevesebb hatalom.

listenandbelieve.jpg

Ez a parancsolat azzal az SJW körökből hallható követeléssel fejeződik ki, hogy ne a tényeket tiszteljük elsősorban, hanem a "Halgass és Higyj!" elvét alkalmazzuk. Bővebben itt.

Hihetetlen, de tényleg nem viccelnek: "Négy ok, amiért az objektivitás megkövetelése a társadalmi igazságosságról szóló vitákban elnyomó lehet":

"Akik objektívnak tűnnek azok, azok csak privilegizáltak."

"A fekete feminista gondolkodás a marginalizált emberek megélt tapasztalatait helyezi a középpontba. Azt mondja, hogy a szubjektivitás értékes, mert az emberek megélt tapasztalatai értékesek - mert az emberek kimondott igazságai, önmagukban igazságok..és az ellen érvel, hogy az objektivitás elve minden tudományos területen fontos."

Némelyek egészen odáig mennek, hogy tudományos módszert a patriarchális elnyomás imperialisztikus eszközének tartják, amit vissza kell utasítani:

"A tudomány a nyugati modernitás terméke, amit el kell törölni":

Newton Törvényei egy nemierőszak kézikönyv

E=mc^2 egy szexista egyenlet, mert a fényt privilegizálja

 

 3. Tiszteld az áldozatot.

Az SJW-k az általuk kívánatosnak gondolt változások előidézése érdekében felhasználják az emberek mások szenvedése miatt érzett empátiáját. A tények helyett az áldozat narratíva emocionális erejét hangsúlyozzák. A Gondolj a Gyermekekre nevű, érzelmi manipulációra alapozott érvelési technikájuk a bal térfélen sokakat meggyőz.

Az áldozatnak ellentmondani gyakorlatilag szentségtörés.

E parancsolatnak köszönhetően az olyan érzelmileg megindító történetek, amelyek később hamisnak bizonyulnak is "tanmesének" számítanak, mert a "felhívják a figyelmet a vad szexizmusra", "dialógust kezdeményeznek az óriási problémáról". A SocJus narratíva támogatása fontosabb, mint a történetek hitelessége.

Az áldozatok védelmében cenzúrát kell alkalmazni.

free-speech.jpg

 4. Hódolj a Hét Szent Identitás előtt.

A közmegegyezéses szent indentitások:

-nők
-feketék/people of color (PoC)
-LBGTQ
-latino-k
-amerikai őslakosok
-fogyatékosok
-muszlimok

Az ezekkel a csoportokkal kapcsolatos narratíva mindig az elnyomók és elnyomottak sémán (férfiak-nők, fehérek-színesbőrűek, heteroszexuálisok-melegek), vagyis a PC-játékon alapul, ami hanyag fordítással így szól:

1. Azonosíts egy emberi tevékenységi területet
2. Vedd észre a siker eloszlását
3. Azonosítsd a nyerteseket és a veszteseket
4. Állítsd, hogy a vesztesek csak azért vesztesek, mert  a győztesek elnyomják őket
5. Vedd védelmedbe a veszteseket
6. Érezd magad biztonságban az átfogó világképedben
7. Örülj a morális felsőbbrendűségednek
8. Fordítsd az utálatodat az újonnan felfedezett ellenségeid (elnyomók) felé
9. Ismételd ezt mindig, mindenkor.

Ha valahol a társadalom nem ad ezeknek a csoportoknak tiszteletet vagy nem alkalmazkodik hozzájuk akkor az egy BŰN. A diverzitás politikai erény, aminek a terjesztése morális kötelesség. A cél a szent indentitásúak arányának növelése az élet vonzónak kikiáltott területein. Ahol ez az arány nem éri el a kívánt értéket, ott egész biztosan ártó tényezők dolgoznak. Az SJW logika ezzel kapcsolatban úgy működik, hogy:

Mivel minden csoport tökéletesen egyenlő (egyforma), ezért a közöttük lévő különbségeket (más tényező hiányában) csakis egyéni/rendszerszintű/kulturális elnyomás hozhatja létre.

Persze ez csakis akkor igaz, ha vonzó területről van szó és a védendő identitások vannak kisebbségben. Például óriási probléma, hogy a trendi és jól fizető tech szakmákban kevesebb nő van, mint férfi, de az sohasem gond, hogy az oktatásban, az egészségügyben a nők vannak többségben, hogy a veszélyes és piszkos munkákat szinte kizárólag férfiak végzik és hogy a munkahelyi halálesetek >90%-a férfi.

A védelem csak a hét elnyomott identitás számára jár. Az olyan, sikeres kisebbségek, mint az amerikai ázsiaiak a sikerük miatt nem lehetnek áldozat identitások. Nem is elnyomók, de diverzitás szempontjából fehérnek számítanak.

5. A fehér bőrűek Eredendő Bűnnel születnek és bűnbánatot kell tanúsítaniuk.

A zsidó-keresztény vallások szerint az ember eredendő bűnnel/bűnben születik Ádám és Éva szabályszegése miatt. A JoscJus vallásnál az egyén bűnösséget szintén az ősei, a bőrszíne határozzák meg. A "bűn" helyett a "privilégium" újbeszél szót használják. Az embernek a (fehér/férfi) privilégiuma miatt szégyent kell éreznie és "vezekelnie" kell érte. Ilyen vezeklés lehet a privilégium nyilvános beismerése (megbánása), az áldozatok ügye mellett való kiállás (virtue signalling), vagy szimplán "engedelmesség".

44b8c25a51816fc0be3c78e0ca58ce7d--criminal-justice-social-justice.jpg

ct-white-privilege-is-real-20160125.jpg

072316_whites.jpg

tumblr_n63xga76kx1qgqkyio2_1280.jpg

A privilégium koncepciója az elnyomó identitás minden tagját terheli. Egy fehért még akkor is, ha az ősei elnyomottak voltak vagy mondjuk a rabszolgák felszabadításáért harcoltak. Az SocJus hívők szerint ez semmin nem változtat, mert "ők a jelenben részesülnek a fehérség/rabszolgaság előnyeiből" vagy "az interszekcionális elnyomási rendszer hasznából", ahol elnyomások szövevénye tarja lent az áldozati identitásokat. 

Berkeley: a transznemű és a rasszon alapuló kisebbségeknek safe space-eket követelő tüntetők láncot alkottak a kampusz egy része felé vezető úton és csak a latinó, fekete diákokat engedték át, a fehéreket nem. 

Ahogy a legelső posztban már írtam, az SJW gondolkodás egyik alapja az ember eredendő jóságában és a jellemének tetszőleges alakíthatóságában való hit (Blank Slate/Tabula rasa elmélet). A 'nemes lelkű vadember' legendája szerint az őskori társadalmak tökéletesek voltak, de később a társadalmi rendszerek elrontották őket. A fundamentalista SocJust ideológia egyik következtetése, hogy csak akkor lehet igazi egyenlőség, ha a fehér férfiak által dominált nyugati rasszista-szexista-kapitalista-heteronormatív-idegengyűlölő társadalmi rendet lerombolják és felszabadítsák a marginalizált identitásokat az elnyomás alól. Jordan Peterson szerint ez (a SocJus ideológia totális térnyerése esetén) maga a nyugati civilizáció lerombolását jelentené. Szerintem ez nem fog megtörténni, mert (egyelőre) kb. 10% lehet a valóban SJW-nek nevezhetők aránya. Igazán elborult, erőszakra is hajlandó SJW szélsőbalosból (Antifa, BAMN) pedig nagyjából annyi van, mint valódi náciból, tehát ezrelékek.

6. A SocJust ne káromold

A SocJus fanatikusoknál hangsúlyos a köznyelv kontrollálásának az igénye. Bizonyos, problematikusnak vélt szavak használatát vagy bármilyen gondolatot, ami a SocJus szentségeit sérheti tabunak tekintenek. Aki nem ért egyet a SocJus-szal, az minimum téved, de inkább gonosz ****ista. Az ártalmas gondolatok kimondása erőszak.  Az egyet nem értés zaklatás. Az ellenállókat a közéletből ki kell szorítani, a bűnös gondolatok terjesztőit el kell üldözni:

A Yale egyetem "Interkulturális Ügyek Bizottsága" felhívást tett közzé, hogy a hallgatók óvakodjanak a kulturálisan sértő Halloween jelmezek viselésétől, amire válaszul az egyetem egyik adminisztrátora egy levelet írt, amelyben nem értett egyet, hogy az intézmény egyre inkább a cenzúra és a tiltások helye. Ezután tüntetők üvöltöztek a nő szintén ott tanító férjével.

Middlebury college: Hisztéria Charles Murray előadása ellen.

Berkeley-ben erőszakos antifa aktivisták törtek zúztak, hogy Milo Yiannopulos beszédét megakadályozzák. A polgármester megakadályozta az ellenük való fellépést.

arton1466.jpg

Jordan Peterson-t nem hagyják beszélni a McMaster egyetemen.

Az Evergreen State College biológia professzora, Bret Weinstein nem értett egyet azzal, hogy az egyetemen hagyományos "Távolmaradás napján" idén nem a színesbőrű diákok és oktatók hagyják el (önszántukból) egy napra a kapuszt, hanem a fehéreknek kell ezt megtenni "kötelezően". Erre válaszul mérges SocJus hívők csoportja vonta kérdőre.

Később a hisztériában szabályosan túszul ejtették az egyetem vezetését. Az egyetem rektorát csak kísérettel engedték ki WC-re. (lol). Azt követelték, hogy hogy Weinsteint függesszék fel, fegyverezzék le a kampusz-rendőrséget, hozzanak létre egy támogató pozíciót az illegális bevándorló diákok támogatására és tegyék köztelezővé az "érzékenységi és kulturális kompetencia tréninget" az egyetem dolgozói számára.

evergreen-bats-twitter-640x480.jpg

Evergreen "rendőrség".

Szintén ide tartoznak azok törekvések, hogy az online közösségi szolgáltatásokat megtisztitsák a nem polkorrekt véleményektől.

Többek között a mainstream sajto (például Wall Street Journal) altal keltett morális pánik hatására egy halom nagyobb hirdető kezdte bojkottálni a Youtube-ot, mondván hogy a hirdetéseik "extremista" tartalmak mellett is megjelennek. Erre válaszul a Youtube gyakorlatilag minden nem 100%, családbarát vagy polkorrekt tartalomat demonetizált (reklámmentesitett), ezzel nehéz helyzetbe hozva számtalan független tartalomgyártót. Azonban ez csak egy gyors válaszlépés volt. A végleges rendszerrel most készültek el. A "terror tartalom elleni elkötelezettég" cimű blogbejegyzésük szerint ezen túl a "Megbizható Megjelölő Programba" bevett ultra-SJW NGO-k munkatársai fogják azonositani az extremizmust és a gyűlöletbeszédet. Például az Anti Defamation League (ADL), akik szerint Pepe a béka egy gyűlölet-szimbólum vagy akik a hazug "szexista gémerek" narrativát propagálják.

Az ADL tweet-je: "Az internetet safe space-sze tesszük mindenkinek":

adl.png

 

s9hcc9vnk6dz.jpg

Igen, a fenti számok gyűlölet-szimbólumok.

 Az igazán felháboritó az, hogy az olyan videókat is cenzúrázni (izolálni) fogják, amelyek nem szabálysérőek, de a megbízható megjelölők "vitatható vallási vagy felsőbbrendűségi tartalomként" azonosítanak. Ugyan nem törlik őket, de az ajánlásokban nem fognak szerepelni és nem lehetnek alattuk kommentek és like-ok sem. Az "érzékeny" kifejezésekre keresőket pedig a "megfelelő" vélemények felé irányítják. Persze mit is várhatunk, amikor a Youtube CEO szerint őt félbeszakitani szexista mikoraggresszió.

Sajnos mára egyértelmű, hogy a Google-ben is a szilicium-völgyi progresszív vélemélnyterror uralkodik. Érdemes elolvasni James Damore (volt) Google mérnök maifesztóját a "gendergap" nyilvánvalóan hibás értelmezéséről és más véleményen lévők elhallgattatásáról a cégnél. Sokat olvastam a reakciókat az utóbbi napokban. Az amúgy nagyon is kimért irást a médiában totálisan félre-reprezetálták, diverzitás ellenesnek, szexistának bélyegezték. Az egész a baloldali tudománytagadás iskolapéldája. Nagyon hasonlít a GamerGate-hez, ahol szintén a nőket érő szörnyű elnyomás nevetséges narratíváját erőltették.

Egy összefoglaló video:

Más példák:

Cornell Egyetem: Rombold le a maszkulanitást (férfiasságot). Harcolj a heteróság ellen. Heterónak azonosulni nincs rendben. A maszkulanitás és a heteróság kizárólag azért léteznek, hogy marginalizálják és hasznot húzzanak a "más" emberekből.

7. A hatalmadat használd az erények betartatására

Az SJW vallás hívei annyira biztosak magukban, hogy nem várják meg, amíg a többi ember magától áttér a hitükre vagy elfogadja az elveiket, hanem szerintük hatalommal, erőszakkal is be lehet azokat tartatni. Az SJW-k hatalommal bíró szervezetekkel való szövetségekre is törekednek és lobbitevékenységgel, nyilvános nyomásgyakorlással megpróbáljanak hatással lenni a döntéseikre. Itt konkrétan arról van szó, hogy aktivista civil szervezetek lobbiznak állami szerveknél, törvényhozóknál, támogatva a mainstream sajtó egy része által. Azt gondolom, hogy migrációs válság megakadályozására irányuló politikai akarat felépülésének a csigalassúsága is nagyrészt ennek köszönhető. Németorszégban, ahol a baloldali és liberális, tehát a mainstream sajtó szinte egésze az SJW narrativa felé hajlóan, objektivitás nélkül tudósított

Hollandia: Twitteren kritzálta a menekültbefogadó központ létesítését, meglátogatta a rendőrség.

Németország:

supporting_laws_bainniig_germany.png

Kanadában (masszív SJW nyomulkásnak következtében) gyűlölbeszéd ellen védett kategória lett a gender kifejeződés. Tehát kinézet, öltözködés, saját személyes névmás.

Tiltsuk be a béralkut, mert a nők nem kérnek nagyobb fizetést.

Haltoni rendőrség: "Mik a preferált személyes  névmásaid?"
dddux45xsaefv-s.jpg

8. Keress a SocJus elleni sérelmeket, hogy a Szent Felháborodást tüzeld.

A SocJus aktivisták folyamatosan pásztázzák "vétkeket" keresve, amelyekkel a követeléseiket megalapozó morális pánikot (rasszizmus, szexizmus, xenofóbia, homofóbia, transzfóbia, iszlamofóbia, cis-szexizmus) tüzeletik. Lásd fentebb a Halloween kosztümökról szóló cikket vagy:

Egy szoba tele fehérekkel mikroagresszió.

Ha egy fehérnek raszta haja van, az kulturális lopás.

9. Átkozd ki a kétkedőket, a máshitűeket és a nem engedelmeskedőket. 10. Aki a SocJus-nak ellenáll az ellenség és meg kell semmisíteni.

Az egyet nem értésre az ellentétes vélemények elhallgattatása, lejáratása a megoldás. Ahogy azt láttuk fentebb, a SocJus elleni legkisebb vétség is kiátkozást von(hat) maga után. Ez alól nem kivétel egy olyan feminista "ikon" sem, mint Laci Green. De megint csak eszembe jut a Google memo hisztéria. Annál civilizáltabban szerintem nem nagyon lehet érvelni mint ahogy James Damore érvelt. Hiába állt ki benne a SocJus talán legkedvesebb ideája, a diverzitás mellett, az egyformaság dogmájának megkérdőjelezése kiverte a biztosítékot.

4 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sjwriporter.blog.hu/api/trackback/id/tr2712695645

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Santer 2017.08.18. 09:04:47

Jézusmáriám.

(köszönöm a posztot)

Reszet Elek 2017.08.18. 10:40:07

Nem semmi cikk, gratula!

Bajtay_Csordáss_Jusztícia · https://www.safespace.blog.hu 2017.08.22. 09:51:54

Ez engem most triggerelt. Hogy gondoljátok, hogy holmi objektív elemzéssel és cikkel sértegetitek az érzékenységemet?!

Tamas Kalman 2018.02.10. 16:48:06

Nagyon jó, hogy ez a blog még mindig frissül. Csak így tovább, igazán hiánypótló írás Magyarországon, enélkül egyszerűen lehetetlen lenne ma még elmagyarázni azt honfitársainknak, hogy mi megy kint - és nincs kétségem afelől, hogy mindez idővel hozzánk is egyre inkább megpróbál majd begyűrűzni.